Vaccination i Stockholm

Så här förbereder du dig och ditt barn för vaccination i Stockholm. Om ditt barn är spruträdd tala om det för personalen, och glöm inte att ta med dig de dokument som visar vilka vaccinationer ditt barn redan har fått.

Många barn oroliga för vaccination. Det är normalt att vara lite rädd för nålen och den eventuella smärta som orsakas av en vaccination. I Stockholm finns många mottagningar där du kan vaccinera ditt barn. De allra flesta har mycket kompetent personal som är van vid att handskas med barn som är spruträdda. Hur ont en vaccination gör beror på hur när en nerv nålen sätts. Själva sticket kan ibland vara helt smärtfritt men när vätskan injiceras så upplever de flesta ett tryck som många barn tycker gör ont. Efter vaccinet har sprutats in kan huden bli öm och svullna upp, något som vissa tycker är obehagligt. Vissa vaccinationer kan till och med orsaka feber hos barnet, men det är helt normalt. Om ditt barn får feber kan du ge det febernedsättande tabletter. Den person som ger ditt barn vaccinationen kommer att informera om eventuella biverkningar. Om du upplever en ovanlig biverkning är det alltid bra att kontakta din mottagning för vaccination i Stockholm för att berätta om det. Om ditt barn är mycket rädd för vaccination kan du berätta det för den sjuksköterska som ska hjälpa dig med er vaccination i Stockholm.

Ta med ditt vaccinationskort

När du besöker en klinik för vaccination i Stockholm ska du ta med dig det papper som visar vilka vaccinationer som ditt barn redan fått. Det brukar vara ett vaccinationskort om ditt barn har följt det vanliga programmet för vaccination i Sverige. Om ni har bott utomlands så bör du försöka ta med dig de dokument som visar vilka vaccinationer som ditt barn redan har. Om ditt barn är allergisk bör den som vaccinerar ditt barn även få veta det. Om barnet har feber så är det bra att senarelägga vaccinationen. Feber hindrar de antikroppar som vaccinationen ska framkalla från att bildas. Vid magsjuka eller en lättare infektion är det oftast ok att vaccinera sig, rådfråga din mottagning för vaccination i Stockholm.