Vaccination i Stockholm

Så här förbereder du dig och ditt barn för vaccination i Stockholm. Om ditt barn är spruträdd tala om det för personalen, och glöm inte att ta med dig de dokument som visar vilka vaccinationer ditt barn redan har fått.

Många barn oroliga för vaccination. Det är normalt att vara lite rädd för nålen och den eventuella smärta som orsakas av en vaccination. I Stockholm finns många mottagningar där du kan vaccinera ditt barn. De allra flesta har mycket kompetent personal som är van vid att handskas med barn som är spruträdda. Hur ont en vaccination gör beror på hur när en nerv nålen sätts. Själva sticket kan ibland vara helt smärtfritt men när vätskan injiceras så upplever de flesta ett tryck som många barn tycker gör ont. Efter vaccinet har sprutats in kan huden bli öm och svullna upp, något som vissa tycker är obehagligt. Vissa vaccinationer kan till och med orsaka feber hos barnet, men det är helt normalt. Om ditt barn får feber kan du ge det febernedsättande tabletter. Den person som ger ditt barn vaccinationen kommer att informera om eventuella biverkningar. Om du upplever en ovanlig biverkning är det alltid bra att kontakta din mottagning för vaccination i Stockholm för att berätta om det. Om ditt barn är mycket rädd för vaccination kan du berätta det för den sjuksköterska som ska hjälpa dig med er vaccination i Stockholm.

Ta med ditt vaccinationskort

När du besöker en klinik för vaccination i Stockholm ska du ta med dig det papper som visar vilka vaccinationer som ditt barn redan fått. Det brukar vara ett vaccinationskort om ditt barn har följt det vanliga programmet för vaccination i Sverige. Om ni har bott utomlands så bör du försöka ta med dig de dokument som visar vilka vaccinationer som ditt barn redan har. Om ditt barn är allergisk bör den som vaccinerar ditt barn även få veta det. Om barnet har feber så är det bra att senarelägga vaccinationen. Feber hindrar de antikroppar som vaccinationen ska framkalla från att bildas. Vid magsjuka eller en lättare infektion är det oftast ok att vaccinera sig, rådfråga din mottagning för vaccination i Stockholm.

Vaccin för att oftare vara i skogen

TBE är en relativt farlig virussjukdom som börs av fästingar. När fästingen sedan biter en människa kan sjukdomen överföras. TBE kan orsaka en inflammation i hjärnan och/eller hjärnhinnan. Symptom vid fästingburen TBE är feber och huvudvärk. Dessa symptom brukar gå över efter några dagar. Om sjukdomen dock har utvecklats till hjärnhinneinflammation uppstår symptom så som hög feber, stark huvudvärk, illamående och kräkningar, ljuskänslighet, koncentrationssvårigheter och förvirring. En tredjedel av alla som får TBE får hjärnhinneinflammation. I värsta fall kan det leda till förlamning och dödsfall, vilket dock är mycket ovanligt. För att skydda sig mot TBE bör man vaccinera sig, särskilt om man bor i områden där det finns fästingar som bär på viruset.

TBE-bussen

Det är numera väldigt enkelt att få tbe-vaccin. Det finns nämligen en mängd vaccinationskliniker, och dessutom finns det en TBE-buss som ökar tillgängligheten ytterligare. Det finns helt enkelt väldigt få anledningar till att inte låta sig vaccineras mot TBE. Mellan månaderna maj och augusti kör TBE-bussen runt och erbjuder vaccinationer mobilt. Du kan antingen påbörja din vaccination av TBE eller fylla på din redan påbörjade vaccination. Vaccinationsbussen åker runt till många olika ställen och det går att hitta sin närmsta lokal med datum på internet.

Hur vaccinationen mot TBE går till

Vaccinationsprocessen för just TBE består, till att börja med, av fyra doser. Dos två tas en till tre månader efter den första dosen, och dos tre tas fem till tolv månader efter den andra dosen. Efter den tredje dosen är man skyddad i upp till tre år. Efter tre år tar man dos nummer fyra. Efter den fjärde och sista dosen är det rekommenderat att ta en ny dos vart femte år för att bibehålla skyddet mot TBE.

Om man är äldre än 50 år vid vaccinationstillfället så ser processen något annorlunda ut. Då får man fyra stycken doser redan det första året. Dos två tas en till tre månader efter dos ett, dos tre tas två månader efter den andra dosen och dos nummer fyra tas fem till tolv månader efter den tredje dosen. Även här rekommenderas det att fylla på vart femte år för att bibehålla skyddet.